Spørsmål og svar

Finn svar på spørsmål om elektrisk vei og gjennomføringen av prosjektet.

  • Piloten vil bli bygget i den sørlige enden av Kvenildstrøa på Sandmoen, sør i Trondheim. Veistrekningen ligger innenfor bussdepotet på Sandmoen.