Må jeg bruke hjelm?

Nei, det er ikke påbudt, men vi anbefaler sterkt at du bruker hjelm. 

På noen av TIER sine kjøretøy kan du finne hjelm i en egen hjelmboks. Det er gratis å låse opp og bruke.

 • Det er ulovlig å bruke elsparkesykkel når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Elsparkesykkel klassifiseres som motorvogn etter vegtrafikkloven og promillegrensen er den samme som for bil, 0.2 promille.

  Forsøk på å bruke elsparkesykkel kan også straffes. Det er i tillegg straffbart å overlate elsparkesykkelen din til en som er påvirket av alkohol eller rusmidler.

  Bryter du reglene kan du straffes med bøter (forenklet forelegg) og med inndragning av førerkortet. Reglene om tap av førerretten er i utgangspunktet de samme som for bil, men det er en særregel i forskriften om tap av førerrett § 3-12 som gir rom for å redusere perioden du er uten førerrett når du kjører moped eller elsparkesykkel. Lav konsentrasjon av alkohol eller rusmidler og kort varighet av kjøreturen kan også vektlegges som formildende omstendigheter som reduserer perioden du mister førerretten.

  Kilde: NAF

 • Stjørdal, Malvik og Melhus:

  Det koster 12 kroner å låse opp sykkelen og 3 kroner per minutt. TIER tilbyr også pakker og abonnementer. Det finner du i TIER-appen.

  Skaun og Orkland: 

  Det er opplåsingskostnad og minuttpris, men prisene kan variere. Voi tilbyr også pakker og abonnementer. Se priser i Voi-appen.

 • Nei, det er ikke påbudt, men vi anbefaler sterkt at du bruker hjelm. 

  På noen av TIER sine kjøretøy kan du finne hjelm i en egen hjelmboks. Det er gratis å låse opp og bruke.

 • Dersom du har problemer med kjøretøy eller appen fra TIER, tar du kontakt med TIERs kundeservice eller via chat i TIER-appen.

  Dersom det gjelder kjøretøy eller appen fra Voi, søk hjelp på deres hjelpeseider eller ta kontakt vi chat i Voi-appen.

  Har du en generell tilbakemelding på tilbudet, eller vil dele en opplevelse med oss, kan du kontakte din kommune.

 • Ja, men med ruskontroll i appen til utleieselskapet.

  I Stjørdal, Malvik og Melhus gjelder dette i TIER-appen fra kl. 22:00 til 05:00.

  I Skaun og Orkland gjelder dette i Voi-appen, med ruskontroll på nattestid i helgene. Tidspunkt kan variere. 

  Kjør forsvarlig!

 • TIER og Voi har begge satt en aldersgrense for bruk av sine elsykler og elsparkesykler.

  Tier: Du må være minst 18 år.

  Voi: Du må være minst 16 år.

  Utover dette kan alle bruke kjøretøyene. Husk bare å være en trygg trafikant og parkere sykkelen slik at den ikke er til hinder når du er ferdig med den.

 • Hensikten med prøveprosjektet er å undersøke hvordan mikromobilitet som elsparkesykler og elsykler kan fungere i de mindre byene og tettstedene. Det vil si at det er dette spørsmålet vi ønsker å finne svaret på gjennom piloten.