Refundere periodebillett

I artikkelen om Når kan du få billetten din refundert? finner du vilkårene for refusjon.

Har du gyldig refusjonsgrunnlag og ønsker å søke, må du sende følgende informasjon og dokumentasjon via vårt kontaktskjema:

 • Sykdom: Kopi av sykemelding.
 • Dødsfall: Skifteattest og legitimasjon til arvtager.
 • Adresseendring: Bekreftelse fra folkeregisteret.
 • Jobb/skole: Bekreftelse på arbeidsforhold/skole.

Appen AtB/AtBs nettbutikk for buss 

 • Kundenummer 
 • Navn og mobilnummer. 
 • Kvittering eller OrdreID.

AtB Mobillett

 • Navn og  mobilnummer
 • Er billetten betalt over mobilregningen, behøver vi kontonummer og kopi av legitimasjon.

t:kort 

 • Navn, adresse og telefonnummer.
 • t:kortnummer, bankkontonummer og kopi av legitimasjon.
 • For refusjon av kjøp i AtBs nettbutikk for båt må du legge ved kvittering.