Billettkontroll i praksis

Skolen og kommunen får alltid beskjed i forkant av billettkontroller på skole- og lokallinjene som brukes av grunnskoleelever. Kontrollen kan både skje på skolen ved ombordstigning eller underveis på reisen.

  • Kontroll ved grunnskoler gjennomføres i sivil bekledning med tydelig ID slik at de er godt synlig for elevene.
  • Eleven viser frem sitt reisebevis til kontrolløren som sjekker at den er gyldig.
  • Hvis eleven mangler gyldig reisebevis, spør kontrolløren om navn for å kunne sjekke med AtB kundesenter om eleven har rett til fri skoleskyss.