Flere billetter

Billett for sone A fra billettautomat eller utsalgssted

Billetter kjøpt på AtBs egne billettautomater, eller som er kjøpt på et av våre utsalgssteder, er gyldige fra kjøpsøyeblikket. Du må vise frem billetten til sjåføren på regionbusser. Ta vare på billetten til reisen er ferdig sånn at du kan vise den frem ved en kontroll.

Bankkort eller kontant om bord

Billett kjøpt hos sjåfør er gyldig fra kjøpsøyeblikketTa vare på billetten til reisen er ferdig sånn at du kan vise den frem ved en kontroll.