a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Vegen ved Trøndelag folkemuseum stenges i forbindelse med konsert. Konsertene avsluttes ca. 22:00 og bussen vil ikke passere under utslipp av publikum. Holdeplassene Trøndelag Folkemuseum til Møllebakken blir derfor ikke betjent i følgende perioder:

  • Lørdag 13. august kl. 22:00 og ut kvelden
  • Tirsdag 16. august kl. 22:00 og ut kvelden

Linje 11 vil kjøre Breidablikkveien og Byåsveien mellom Ila og Byåsen butikksenter.

 

Holdeplassen Tunvegen retning mot Strindheim er flyttet om lag 75 meter sydover. Se kart.

Det skal utføres arbeid på veien Moafjæra.Holdeplassen som blir berørte er de på tur ut av byen.

 

Alternative holdeplasser blir Levanger vgs. og Branesvegen. Se kart.

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 963:Ruteendring for rute 963 Eidshaug – Gjerdinga fra mandag 15. august. Se rutetider i appen AtB eller i reiseplanlegger og rutetabeller på atb.no/naroysund. Velkommen om bord! Les mer
Rute 965:Ruteendring for rute 965 Hofles – Geisnes – Lund fra mandag 15. august. Endringene gjelder korrespondanser med buss som starter høstruter fra mandag. Se rutetider i appen AtB eller i reiseplanlegger og rutetabeller på atb.no/naroysund. Les mer
Rute 966:Ruteendring for rute 966 Borgan - Ramstadlandet fra mandag 15. august. Endringene gjelder korrespondanser med buss som starter høstruter fra mandag. Se rutetider i appen AtB eller i reiseplanlegger og rutetabeller på atb.no/naroysund. Les mer
Rute 835:Ruteendring for rute 835 Sandviksberget – Skjærvøy – Sandviksberget mandag 15. august. Vi gjør oppmerksom på at avgang søndager vil gå tidligere enn i dag. Søndagsavgang kl. 17:15 endres til å gå kl. 16:05 fra Sandviksberget Nye rutetider finner du i appen AtB og på atb.no/osen. Les mer
Rute 830:Ruteendring for rute 830 Sandviksberget – Sætervika – Sandviksberget mandag 15. august. Vi gjør oppmerksom på at avgang søndager flyttes én time frem og vil gå fra Sandviksberget kl. 15:15, istedenfor kl. 16:15. Nye rutetider finner du i appen AtB og på atb.no/osen. Les mer
Rute 810:Ruteendring for rute 810 Trondheim – Vanvikan fra mandag 15. august. Endringene gjelder korrespondanser med buss som starter høstruter fra mandag. Se rutetider i appen AtB eller i reiseplanlegger og rutetabeller på atb.no/indre-fosen. Les mer
Rute 805:Ruteendring for rute 805 Trondheim – Brekstad – Kristiansund fra mandag 15. august. Endringene gjelder korrespondanser med buss som starter høstruter fra mandag. Se rutetider i appen AtB eller i reiseplanlegger og rutetabeller på atb.no/orland. Les mer
Rute 800:Ruteendring for rute 800 Trondheim – Brekstad – Kristiansund fra mandag 15. august. Endringene gjelder korrespondanser med buss som starter høstruter fra mandag. Se rutetider i appen AtB eller i reiseplanlegger og rutetabeller på atb.no/orland. Les mer
Rute 950: MF Levanger vil gå i rute for MF Ytterøy grunnet verkstedopphold fra og med kl. 22:00 21. august til 1. september. Det vil i denne perioden bli begrenset kapasitet i sambandet. Les mer
Rute 820 vil være tilbake i normal drift fra og med 13.30 avgangen fra Dyrøy. Ruta vil opereres av M/S Frøyfart. Les mer