a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Grunnet sykefravær vil følgende bussavganger innstilles 2.desember. 

Linje Avgang Strekning
2 06:40 Østre Lund 1 - Strindheim 4
  07:37 Strindheim 3 - Husebytunet 2
     
3 06:15 Loholtbakken - Hallset
  06:53 Hallset - Loholtbakken
  07:40 Loholtbakken - Hallset
  08:23 Hallset - Loholtbakken
     
11 06:08 Blakli - Stavset
  06:38 Blakli - Stavset
  06:53 Stavset - Blakli
  07:33 Stavset - Blakli
  07:48 Blakli - Stavset
  08:38 Blakli - Stavset
  08:40 Stavset - Blakli
     
12 06:08 St. Olavs Hospital vest - Dragvoll
  06:55 Dragvoll - Marienborg stasjon
  07:48 St. Olavs Hospital vest - Dragvoll
  08:35 Dragvoll - Marienborg stasjon
     
14 06:54 Bratsbergvegen - Strindheim
  07:32 Strindheim - Valøyvegen
  07:34 Bratsbergvegen - Strindheim
  07:52 Strindheim - Valøyvegen
  08:17 Bratsbergvegen - Strindheim
  08:22 Strindheim - Valøyvegen
  08:39 Bratsbergvegen - Strindheim
  09:02 Strindheim - Valøyvegen
  09:10 Bratsbergvegen - Strindheim
  09:22 Strindheim - Valøyvegen
  09:50 Bratsbergvegen - Strindheim
  09:51 Strindheim - Valøyvegen
  10:10 Bratsbergvegen - Strindheim
  10:31 Strindheim - Valøyvegen
  10:51 Strindheim - Valøyvegen
     
15 06:49 Østmarka - Torgardstrøa
  07:35 Torgardstrøa - Østmarka
     
20 06:10 Skonnertvegen - Romolslia øvre
  07:05 Romolslia øvre - Skonnertvegen
  08:10 Skonnertvegen - Romolslia øvre
     
22 05:58 Vestlia endeholdeplass - Strinda vgs.
  06:50 Strinda vgs. - Vestlia endeholdeplass
  07:08 Vestlia endeholdeplass - Strinda vgs.
  07:38 Vestlia endeholdeplass - Strinda vgs.
  07:59 Strinda vgs. - Vestlia endeholdeplass
  08:29 Strinda vgs. - Vestlia endeholdeplass
  08:48 Vestlia endeholdeplass - Strinda vgs.
  09:18 Vestlia endeholdeplass - Strinda vgs.
     
25 07:25 Markaplassen skole - Trondheim hurtigbåtterminal
  08:12 Trondheim hurtigbåtterminal - Markaplassen skole
  09:05 Markaplassen skole - Trondheim hurtigbåtterminal
  09:52 Trondheim hurtigbåtterminal - Markaplassen skole
     
40 06:44 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  06:58 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
  07:14 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  07:28 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
  07:44 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  07:58 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
  08:14 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  08:28 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
  08:51 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  09:08 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
  09:31 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  09:48 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
  10:11 Flatåstoppen - Tonstadkrysset
  10:28 Tonstadkrysset - Flatåstoppen
     
45 06:14 Sandmoen - Hagen
  06:41 Hagen - Sandmoen
  06:44 Sandmoen - Hagen
  07:02 Hagen - Tonstadkrysset
  07:08 Tonstadkrysset - Sandmoen
  07:09 Sandmoen - Tonstadkrysset
  07:34 Sandmoen - Hagen
  07:42 Hagen - Sandmoen
  07:52 Hagen - Sandmoen
  08:09 Sandmoen - Tonstadkrysset
  08:24 Sandmoen - Tonstadkrysset
  08:37 Tonstadkrysset - Sandmoen

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

For å komme seg raskest mulig til eksamenslokalene på Sluppen kan man benytte følgende linjer:

  • Linje 10 - Sæterbakken - Strindheim - Sentrum -  Elgeseter til holdeplassen Nidarvoll Skole, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 20 Grillstad – Strindeim – Ladehammeren – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen  Trondheim Hoved brannstasjon, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 79 Vikhammeråsen – Strindheim – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen Sluppenvegen 9, 1 min gange til eksamenslokalene
  • I tillegg settes det opp Shuttlebuss som kjører mellom holdeplassen Valøyvegen og Sluppenvegen 9 i tidsrommet 0750 - 0850 og 13:50 - 14:50

AtB oppfordrer til å være tidlig ute da det er mange som skal reise samme strekning

 

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplass i Svebergveien.

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Trøndelag Folkemuseum retning Stavset, flyttes holdeplassen 50 meter nordover 20.oktober mens arbeidet pågår. Se kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 810: Grunnet operasjonelle årsaker innstilles følgende avganger i dag. Fra Trondheim: 20:00, 21:40 og 23:30. Fra Vanvikan: 19:00, 21:00 og 22:55. Alternativ transport med innleid buss fra hurtigbåtkaiene iht. rutetabell bortsett fra avgang 20:00 fra Trondheim som flyttes til 20:30 pga. bedre korrespondanse med ferje. Det forventes normal ruteproduksjon fredag 02. desember Les mer
Rute 950: MF Ytterøy er noe forsinket i ruten, men vil ta det igjen i løpet av få turer. Reisende bes møte til oppsatt rutetid. Les mer
Rute 820: Grunnet lang leveringstid på deler vil verkstedoppholdet til MS Vetlefjord bli forlenget. MS Frøyfart fortsetter i rute 820. Vetlefjord er forventet tilbake i rute i helga eller rett over helga. Les mer
Rute 810: Grunnet operasjonelle årsaker innstilles følgende avganger i dag. Fra Trondheim: 20:00, 21:40 og 23:30. Fra Vanvikan: 19:00, 21:00 og 22:55. Alternativ transport med innleid buss fra hurtigbåtkaiene iht. rutetabell bortsett fra avgang 20:00 fra Trondheim som flyttes til 20:30 pga. bedre korrespondanse med ferje. Det forventes normal ruteproduksjon onsdag 30. november. Les mer