a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Linje 311 endrer trasé fra og med mandag 30. januar. Bussen vil ikke lengre betjene Siemens men ha siste holdeplass Valgrindvegen og startholdeplass fra Lerkendal 1.

 

Holdeplassen Bergstaden Hotell stenges midlertidig i perioden 23. januar til 1. juni. Nærmeste alternative holdeplass blir Røros skysstasjon.

Holdeplassen er flyttet til midlertidig kantstopp grunnet arbeider ved stasjonsbygget. Se kart.

Varighet er fra og med fredag 20. januar til 12. februar.

Gjelder for holdeplass i retning Trondheim. Holdeplass i retning Stjørdal betjenes som normalt.

 

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Ugla retning Stavset, flyttes holdeplassen 150 meter sørover ved Uglaveien i perioden 16.januar til medio mai. Se kart.

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 ved Sveberg stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplasser i Svebergveien.

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 800: Melder om forsinkelser i rute grunnet værforholdene. Ber passasjerer til å møte opp til vanlig tid iht rutetabell Les mer