a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Fv 718 er stengt ved Ofaret. Linje 350 må derfor kjøre alternativ trasé via Hogsdalen.

Holdeplassene fra Skaugabrua til Husby betjenes derfor ikke. Dette gjelder avgang søndag 14.8 fra Rissa kl. 16:45 og Råkvåg kl. 18:00

Holdeplassen Tunvegen retning mot Strindheim er flyttet om lag 75 meter sydover. Se kart.

Holdeplassen Nordsida er stengt i to perioder grunnet stengt Håkkadalsbru og stengt torg.

 

  • Torsdag 4. august mellom kl. 11:30 og kl. 12:45 – HMK Garden marsjerer
  • Mandag 8. august til søndag 14. august – Steinkjermartnan

 

Holdeplassen blir ikke betjent i disse to periodene.

Alternativ holdeplass blir Steinkjer stasjon eller Dampsaga som vist i kart

Holdeplass E-verket retning mot Sluppenvegen 9 er midlertidig stengt grunnet etablering av ny holdeplass. Ny forventes å åpne 15. august. Alternativ blir Sluppenveien 9.

Det skal utføres arbeid på veien Moafjæra.Holdeplassen som blir berørte er de på tur ut av byen.

 

Alternative holdeplasser blir Levanger vgs. og Branesvegen. Se kart.

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 820 innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker, det jobbes med å finne reserveløsning. Les mer
På grunn av bedring i været gjenopptas ruten. 21.30 går litt forsinket og 22.00 går som normalt. Les mer
Rute 880: I forbindelse med sykkelrittet Arctic Race søndag 14. august vil deler av løpet gå via fv715 og fv 707 rundt Byneset. Veiene blir stengt når selve rittet passerer her. Følgende avganger vil derfor innstilles på fergen Flakk - Rørvik. Fra Flakk kl. 14:00 og 14:30 Fra Rørvik kl. 13:30 og 14:00 Les mer

I forbindelse med sykkelrittet Arctic Race søndag 14. august vil deler av løpet gå via fv715 og fv 707 rundt Byneset. Veiene blir stengt når selve rittet passerer her. Følgende avganger vil derfor innstilles på fergen Flakk - Rørvik.

Fra Flakk kl. 14:00 og 14:30

Fra Rørvik kl. 13:30 og 14:40

Rute 800 avgang fra Kristiansund kl. 12:00 via Hasselvika. Avgang fra Hasselvika kl. 14:40. Ankomst Trondheim hurtigbåtterminal vil være kl. 15:40 Les mer