Røros

Reis med buss og fleksibel transport i kombinasjon med tog.

Trykk på kartet for å åpne pdf i ny fane.

Når du skal reise i eller til og fra Røros kan du bruke regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Røros er valgt ut som pilotområde for fleksibel transport med mål om å utvikle et godt og fleksibelt kollektivtilbud på bestilling. 
  • Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på Rørosbanen fra Aursundveien.
  • Linje 340 blir linje 440 Trondheim - Røros.
  • Linje 440 går i hovedsak mellom Røros og Støren, og det er lagt opp til omstigning til linje 340 på Støren for videre reise mot Trondheim. Det vil fortsatt være noen avganger som går direkte til Trondheim uten omstigning.
  • En ekstra avgang på linje 440 på mandag til torsdag og det er noen endringer i avgangstidene alle dager.