Midtre Gauldal

Reis med buss, fleksibel transport og tog.

Når du skal reise i, eller til og fra Midtre Gauldal, kan du bruke regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer. 

Dette blir nytt fra 7. august

  • Fleksibel transport på utvalgte avganger på linje 440 mellom Trondheim og Røros og linje 480 mellom Oppdal og Støren (Trondheim). I tillegg kan du bestille fleksibel transport til Støren og Soknedal sentrum to ganger i uka, tur/retur.
  • Linje 340 blir linje 440 (Trondheim -) Støren - Røros.
  • Linje 440 blir linje 340 Trondheim - Støren.
  • Flere avganger på linje 340 på hverdager og helg. Endring i avgangstider. 
  • En ekstra avgang på linje 440 på mandag til torsdag og det er noen endringer i avgangstidene alle dager.