Avvik

Ved avvik henvender du deg til skolen, som melder avviket videre. Følgende informasjon må være med: 

  • om hendelsen
  • dato og klokkeslett
  • hvilket selskap du reiste med
  • rutenummer hvis det gjelder buss eller båt