9t2

Vilkår for bestilling og bruk av 9t2-billetter.

  • Reis alltid med gyldig billett.
  • Antall reisende kan ikke overskride antall bestilte.
  • Billetten gir ikke plassgaranti.
  • Gruppen skal bestå av voksne og barn. Voksne skal ikke bruke 9t2 uten at de reiser med barn.
  • Ta hensyn til andre reisende under reisen.
  • Ansvarlig voksen skal påse at barna kommer seg trygt av og på bussen.
  • Hold en meters avstand til buss i bevegelse.

Informasjon om 9t2