Vikåsen - Singsaker - sentrum - Trondheim hurtigbåtterminal

Merk! På grunn av veiarbeid i Stadsings Dahls gate betjenes ikke holdeplassene mellom Strindheim og Singsaker. I veiarbeidperioden kjører linje 25 kun mellom Vikåsen og Strindheim. Skal du reise fra Singsaker til Hurtigbåtterminalen, se linje 63.