Hitra

Reis med buss, båt og fleksibel transport.

Når du skal reise, i eller til og fra Hitra, kan du bruke regionlinjer og hurtigbåt i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på hurtigbåt 800 Trondheim - Kristiansund på Sandstad og til Fillan sentrum to ganger i uka tur/retur.
  • Linje 320 blir linje 420 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya. 
  • Linje 420 blir linje 422 (Sunde -) Fillan - Sistranda (- Dyrøy). 
  • Linje 422 får en ekstra tur/retur avgang på hverdager sammenlignet med dagens linje 420. Flere avganger kjører ikke lenger kun på skoledager, men også ved skolefri.
  • Avganger som har kjørt ved skolefri på linje 521 vil erstattes med nytt tilbud med fleksibel transport.
  • Linje 521 fjernes og avgangene settes under linje 5208.