Namsskogan

Reis med buss og fleksibel transport i kombinasjon med tog.

Når du skal reise i, eller til og fra Namsskogan, kan du bruke regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Linje 611, endringer i antall avganger. Enkelte avganger erstattes av fleksibel transport. I tillegg er avgangstider justert for korrespondanse med linje 690 og 695.