Hvorfor er ikke Trondheimsområdet med i det nye kollektivtilbudet?

Trondheimsområdet (Trondheim, Malvik, Melhus) fikk et nytt kollektivtilbud i 2019 og er dermed ikke en del av kollektivtilbudet som starter opp 7. august 2021.