Sone E1

Sone E1 består i hovedsak av Lierne, Røyrvik og Namsskogan. 

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • E6 mot sone D: Fjerdingelva
  • Fv74 mot sone D: Nynesset
  • Holdeplasser mot Nordland