Sone C6

Sone C6 består i hovedsak av Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv755 mot sone B1: Lia Storåsen
  • Fv720 mot B1: Vandbakk
  • E6 mot sone B3: Fætta
  • FV55 mot C1: Sela
  • Fv17 mot sone D: Aune nord
  • E6 mot sone D: Hegge
  • Fv763 mot sone D: Strandvik