Sone C5

Sone C5 består i hovedsak av Tydal og Meråker, samt buss til Storlien i Sverige.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv 705 mot sone B3: Tuset
  • E14 mot sone A: Renå
  • Holdeplasser mot Sverige, men lokalbuss til Storlien