Sone B1

Sone B1 består i hovedsak av den sørøstlige delen av Fosenhalvøya og deler av Orkland kommune.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

 • Fv 715 mot sone A: Rørvik fergeleie
 • E39 mot sone A: Hov
 • Fv 800 mot sone A: AKS
 • Fv 715 mot C1: Rødsjøen
 • Fv 714 mot sone C2: Vinterdal
 • Fv 463 mot C2: Hoset
 • Fv 481 mot C3: Hoston
 • Rv 65 mot C3: Svorkmo
 • Fv 700 mot C3: Klinga
 • Fv 755 mot sone C6: Buenget
 • Fv 720 mot sone C6: Bergmyran