Sone B1

Sone B1 består i hovedsak av den sørøstlige delen av Indre Fosen.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

 • Fv 715 mot sone A: Rørvik fergeleie
 • E39 mot sone A: Hov
 • Fv 800 mot sone A: AKS
 • Fv 715 mot sone C1: Rødsjøen
 • Fv 714 mot sone C2: Vinterdal
 • Fv 463 mot sone C2: Hoset
 • Fv 481 mot sone A: Hoston
 • Rv 65 mot sone A: Svorkmo
 • Fv 700 mot sone C3: Klinga
 • Fv 755 mot sone C6: Buenget
 • Fv 720 mot sone C6: Bergmyran