Om prosjektet

Europas første selvkjørende buss på bestilling har blitt testet ut på Øya. Målet er et enda mer attraktivt kollektivtilbud.

Selvkjørende minibusser prøves ut flere steder i Norge. I Trondheim har vi testet Europas første selvkjørende buss på bestilling. Det vil si at du bestemmer om bussen skal komme til din holdeplass, eller ikke. 

Pilotprosjektet på Øya i Trondheim er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Miljøpakken, Applied Autonomy, Vy, og AtB.

Den selvjkørende bussen på en holdeplass utenfor Trondheim Spektrum

Med prosjektet ønsker vi å forstå hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ettersom det også er et relativt geografisk avgrenset område vil det være lettere for oss å forstå hvilken effekt denne nyvinningen faktisk gir.

Mange steder ble vurdert, både i by og distrikt. Vi landet til slutt på Øya i Trondheim fordi det er et område med cirka 2000 beboere, mange tjenester og kontorer og et tydelig avgrenset areal. Deretter ble et mulighetsstudie og en risikovurdering gjenomført før vi bestemte oss.

Når vi nå er ferdig med testen på Øya skal vi på nytt vurdere andre testområder i Trøndelag. 

Prosjektet organiseres som et forsknings- og utviklingsprosjekt, og finansieres som et spleiselag mellom oss som er involvert.