Prøveprosjektet er i en ny fase

Etter å ha kartlagt og blitt kjent på Øya i sommer, og deretter kjørt med passasjerer i høst er prosjektet nå inne i en ny fase.

Den selvkjørende bussen har vært i trafikk med kunder i to måneder, og søndag 18. oktober gikk den foreløpig siste turen. Prøveprosjektet er nå over i en ny fase hvor prøveperioden skal evalueres. Målet er å forstå hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag.

NTNU og SINTEF er med som forskningspartnere, og skal blant annet se på hvordan brukere og andre trafikanter reagerer på den nye teknologien. Dersom teknologien fungerer godt og publikum opplever at kollektivreiser blir mer attraktive, kan slike løsninger bli del av kollektivtilbudet om noen år.

Når vi nå er ferdig med testen på Øya skal vi på nytt vurdere andre testområder i Trøndelag.