Bussen skal bli kjent med Øya

I mai skal bussen kartlegge gatene den skal bruke. Samtidig informeres beboere og besøkende.

Både koronasituasjonen og den litt langvarige vinteren 2020 har ført til noen forsinkelser, men nå er det norske selskapet Applied Autonomy på plass på Øya, sammen med bussen.

Vil være synlig i gatene

Fra midten av mai programmeres bussen slik at den får laget seg et grundig "kart" over hvordan Øya ser ut. Området den skal kjøre på egen hånd (med sikkerhetsvert om bord) senere i år.

Tjenesten vil etter planen bli åpen for reisende i perioden 17. august til 16. oktober 2020. Prøveprosjektet er godkjent av Vegdirektoratet og Trondheim kommune.

Beboere, skoler og barnehager på Øya involveres og informeres fra midten av mai slik at de som ofte er på Øya kjenner til nyvinningen før prøveprosjektet settes på veien i august.

Kart over området og punktene bussen betjener


En av bussens mange sensorer (denne er foran og bak på bussen)