nok
Reisegaranti

Reisegaranti fra AtB

Med AtB reisegaranti forplikter vi oss til å gjøre vårt beste for at du skal komme frem i rett tid.

Dersom du allikevel har en klage, skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at det ikke skjer igjen.

Elektronisk reisegarantiskjema

Du har anledning til å fylle ut AtB sitt reisegarantiskjema elektronisk både ved refusjon av utgifter til drosje og kjøregodtgjørelse. Skjemaet finner du her.

Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder.

Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos AtB, kan vi ikke tilby refusjon.

Reisegarantien gjelder på alle AtBs bussruter (ikke Nattbussen, Gråkallbanen og ferge/båt). Garantien gjelder ikke kollektivtilbud som ikke er en del av vårt tilbud i Sør-Trøndelag.

Sjekk at du har riktig rutetabell

AtB produserer nye ruter hver høst og sommer. Ruteendringer i forbindelse med høytider og nasjonaldager vil stå beskrevet på atb.no. NB! Det er rutetider i henhold til rutetabell som legges til grunn for reisegarantien - ikke sanntid.

Reisegarantien gjelder ikke

 • dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter
 • der det er 20 minutt eller mindre til neste avgang i henhold til rutetabell
 • uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold
 • offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.
 • ved følgeskader av forsinkelsen, for eksempel at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang
 • ved for sen ankomst til korresponderende buss/båt

Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser, vil vi:

 • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
 • gi deg informasjon så tidlig som mulig om alternative transporter/reiserute
 • forsøke å sette opp alternative transportmidler

Om alternativ transport ikke kan tilbys vil vi refundere dine utlegg til drosje og/eller kjøregodtgjørelse dersom bussen på din avgangsholdeplass blir mer enn:

 • 20 min. forsinket på reiser under 1 time med inntil kr 500
 • 40 min. forsinket på reiser mellom 1 og 2 timer med inntil kr 750
 • 60 min. forsinket på reiser over 2 timer med inntil kr 1.000

Skal du bytte buss under reisen, må du beregne minst fem minutter overgangstid pluss eventuell gangtid mellom bussene.

Refusjon av utlegg

 • Reisegarantiskjema for drosjerefusjon kan du laste ned her. Husk å legge ved original drosjekvittering
 • Reisegarantiskjema for kjøregodtgjørelse kan du laste ned her. AtB refunderer kun kjøregodtgjørelse etter statens gjeldende satser. Passasjertillegg, bompenger, parkering, ferge etc. refunderes ikke. Dersom det er flere passasjerer i samme kjøretøy er det kun sjåfør som kan sende inn søknad om refusjon av kjøregodtgjørelse

Skjemaene kan også fås på AtB kundesenter.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema senest 1 måned etter hendelsen.  Rett til erstatning bortfaller dersom du har oppgitt uriktige opplysninger.

Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den. NB! Felt merket med rød stjerne (*) må være fylt ut.

Vi betaler ikke ut refusjon på drosje og/eller kjøregodtgjørelse til utenlandske konto.

Reisegarantien er en nasjonal ordning utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening.

Se også våre Serviceløfter.