Regionanbud 2021 - Forslag til strategi for anbud buss Trøndelag 2021

Eksisterende kontrakter for fylkeskommunal, landbasert kollektivtrafikk i Trøndelag, utenom Stor-Trondheim, utløper sommeren 2021. Dette inkluderer buss i rute, skoleskyss, individuelt tilrettelagt skoleskyss og bestillingstransport.

For Trøndelag fylkeskommune innebærer dette en anledning til å vurdere endringer av tilbudsnivå, materiell og drivstoff, infrastruktur, anskaffelsesmodeller og andre forhold. AtB har derfor, på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune, utredet forslag til strategi for regionanbudet med buss og drosje i Trøndelag, utenom Stor-Trondheim, fra 2021.

Forslag til anbudsstrategi for «Regionanbud 2021» ble behandlet politisk og vedtatt i Fylkestinget i desember 2018. Det vises til Trøndelag fylkeskommunes nettside for saksdokumenter og vedtak.

Vedtaket fra Fylkestinget vil danne grunnlaget for oppdraget til AtB om å gjennomføre anbudskonkurransen i 2019 og starte opp nye kontrakter i august 2021.

Utredningsarbeidet og AtBs anbefalinger gjengis i Hovedrapporten. Det er i tillegg utarbeidet delrapporter som tar seg for konkrete tema: Markedsperspektivet, Mobilitetstilbudet, Materiell, drivstoff og infrastruktur og Anbudsutsettelse og kontrakt. Datagrunnlag og mer detaljert informasjon gjengis i de ulike vedleggene. 

Hovedrapport

Delrapporter

Vedlegg