Oppdal skysstasjon - Gjevilvasshytta

Gjelder fra torsdag 29. juni til og med 17. september.