Vi jobber framtidsrettet

Vi vil alle samme vei, mot et mer framtidsrettet Trøndelag.

Derfor jobber vi hver dag med å skape gode brukeropplevelser og legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster som får folk fra A til B. 


 

Vi følger nøye med på teknologitrender og hvordan folk i Trøndelag reiser. Vårt ansvar er å være i forkant, å fange opp endringer og planlegge for det som kommer i fremtiden.

Med et stort og langstrakt fylke som Trøndelag, har vi mange behov å ta hensyn til. Vi utvikler mobilitetstilbud basert på grundig innsikt, med ansvarlig bruk av ressurser.

Vår viktigste oppgave er fortsatt den samme: å sørge for at folk kommer seg fra der de er til dit de skal. Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil – alltid for noen, oftere for mange.

Vi skal gi alle et tilgjengelig og velfungerende kollektivtilbud. Det betyr at vi i tillegg til å sørge for trygg og forutsigbar drift, også skal ta initiativ til å prøve ut nye ting.

 

Vi skal samme vei, gjennom små og store mobilitetsprosjekter.