Illustrasjon av de nye båtene til Norled

Trondheimsfjorden, fylkeskryssende til Møre og Romsdal

Norled AS vant anbudet for området Trondheimsfjorden, fylkeskryssende til Møre og Romsdal. Området omfatter ruten 800 Trondheim - Kristiansund, rute 805 Trondheim - Brekstad og rute 810 Trondheim - Vanvikan.

Norled skal levere fire helt nye katamaraner. Nybyggingen av tre av fartøyene for rute 800 og 805 skjer ved verftet Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord. Det fjerde fartøyet, for rute 810, bygges av Oma Baatbyggeri i Stord. Dette er Norleds første kontrakt med AtB.

Samtlige fire nybygg utstyres med batteribytteløsningen SHIFTR, et system der båtens batteripakker byttes ved ruteanløp, og erstattes med ferdigladde batteripakker. Batteribytteteknologien erstatter den konvensjonelle ladingen ved ruteanløp, og vekten på batteripakken begrenses.

Nullutslippsmål

Regjeringens mål for alle hurtigbåtkontrakter fra 2025 tilsier at alle nye fartøy skal være nullutslippsfartøyer. Med denne teknologien vil utslippene fra fartøyene som trafikkerer rute 805 og 810 reduseres betraktelig. Reduksjonen tilsvarer om lag 15 000 tonn CO² hvert år, eller 238 350 liter olje årlig.

Fartøyene

For rute 800 bygges to hurtigbåter. Fartøyene har en lengde på 48,8 meter, og bredde på 12,2 meter. Fartøyene skal ha en rutefart på 33 knop, og har fått navnene MS Tyra og MS Vår.

For rute 805 bygges det ett fartøy som skal hete MS Magni. Lengden er på 48,8 meter og bredde på 12,2 meter, med en rutefart på 33 knop.

For rute 810 bygges det ett fartøy. Dette fartøyet har en lengde på 28,2 meter og bredde på 9 meter. Hurtigbåten skal hete MS Mjølner.

 

 

Kontrakt og fremdrift

 • 28. september 2022: Tildeling av kontrakt for ruteområde 1.
 • 14. oktober: Kontraktsignering mellom AtB og Norled.
 • 2. januar 2024: Oppstart av kontraktsperiode for ruteområde 1.

 

 

Overlevering og oppstart

Rute 810

 • Mai 2024: Ferdigstilling og overlevering av MS Mjølner.
 • Juni 2024: Driftsstart av MS Mjølner.
   

Rute 800

 • Oktober 2024: Ferdigstilling og overlevering av MS Tyra.
 • Oktober 2024: Driftsstart av fartøy MS Tyra.
 • November 2024: Ferdigstilling og overlevering av fartøy MS Vår.
 • November 2024: Driftsstart av fartøy MS Vår.
   

Rute 805

 • Desember 2024: Ferdigstilling og overlevering av MS Magni.
 • Desember 2024: Driftsstart av MS Magni.

SHIFTR-robot

Den autonome roboten plasseres på lektere, både i Trondheim (Brattøra), Brekstad og i Kristiansund. Roboten bytter fartøyenes batteripakke ved anløp, og erstatter brukte med ferdigladde batteripakker. SHIFTR-roboten skal sikre elektrifisering uten at det går på kompromiss med fartøyets hastighet, eller rutetidene.


Illustrasjonsfoto: SHIFTR-robot og fartøy.
Illustrasjon: Norled

Illustrasjonsfoto: Batteri byttes ved anløp.
Illustrasjon: Norled

Lekterne til SHIFTR-robotene bygges av Fosen Yards i Rissa.

Kontraktsperioden varer fra 2. januar 2024 til og med 24. april 2030 med betinget opsjon på fire år ved oppnåelse av mål om kutt av CO²-utslipp, og ensidig opsjon på forlengelse inntil ett år, og ensidig opsjon på fire år ved oppnåelse av mål om kutt av CO²-utslipp.

Eksterne artikler

Norled.no: Norleds hurtigbåter gir miljøgevinst i Trondheimsfjorden.

Norled.no: Hils på SHIFTR - vår autonome batteribytterobot.

Norled.no: Ny batteriløsning kan revolusjonere elektriske hurtigbåter.