Snarveier i Trondheim

Miljøpakken har kartlagt 400 snarveier og utbedrer stadig flere av dem.

Snarveiprosjektet er den første store satsinga til Miljøpakkens gågruppe. Siden 2014 har Miljøpakken investert flere millioner på bedre dekke og lys ved stier og tråkk som utgjør en viktig del av det sammenhengende gangnettet. Formålet er å få flere til å gå og sykle fremfor å kjøre bil. Resultatet blir dermed større helsegevinster og bedre klima.

Naviger deg frem i kartet og les mer om snarveiene. Kanskje finner du en snarvei nær der du bor? Alle snarveiene i kartet er merket med ikonet gåtur og tegnet opp med grønn farge.

Les mer om snarveiprosjektet på Miljøpakkens hjemmeside.