Multiconsult er med som HjemJobbHjem-bedrift

Konsulentbedriften med sine 184 ansatte i front for miljøet. 

Multiconsult er et internasjonal selskap med kontorer rundt omkring i hele verden. På Sluppen i Trondheim jobber 184 ansatte med prosjektering og rådgiving innenfor felter som omfatter blant annet geoteknisk prosjektering, olje og gass, fornybar energi, samt by- og stedsutvikling. 

Miljøbevissthet og bærekraft står sentralt i Multiconsults verdigrunnlag. Visjonen til selskapet sier at Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli, der mennesker ferdes, virker og fungerer. Multiconsult er opptatt av å ta miljøansvar og ønsker at hele driften skal gjenspeile dette. Innsatsen gav dem prisen “Årets miljøfyrtårn” i 2018. 

Nå har de nylig signert kontrakt for å bli med i mobilitetsordningen HjemJobbHjem i Trondheim. 

Fra gratis parkering til dagsbetaling

Med 184 ansatte er mange i ulike livssituasjoner og det er et stort antall ulike reisestrekninger til og fra jobb for de ansatte. Likevel ønsker Multiconsult å utfordre sine ansatte til å bytte ut personbilen med gange, sykkel eller kollektivtransport. Multiconsult ønsker å gi sine ansatte den støtten de trenger for å videreføre konsernets samfunnsansvar, og samarbeidet med Miljøpakken og AtB skal bidra til dette.

Frem til prosjektstart har Multiconsult hatt 90 gratis parkeringsplasser. Dette skal de stramme inn på ved å innføre en dagsbetaling på 50,- på alle 90 plassene. Med krav om dagsbetaling er håpet at flere skal velge mer miljøvennlige transportalternativer til og fra jobb. 

Fordeler som HjemJobbHjem-bedrift

HjemJobbHjem og Multiconsult setter sammen opp en aktivitetsplan for de ansatte som inkluderer blant annet gratis sykkelservice, utlån av elsykler og helseforedrag gjennom prosjektperioden. Multiconsult har god kultur for å arrangere sykkelservice for sine ansatte. I år vil de ansatte få ekstra god hjelp til å forberede syklene sine til vinteren, sammen med HJH-teamet. 

Bildetekst: Elsykkelcontaineren er på plass hos Multiconsult. De ansatte skal få se om elsykling kan være en fin erstatning for bilen til og fra jobb. 

Ønsker du å vite mer om prøveprosjektet HjemJobbHjem i Trondheim? Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.