Regionlinjer

310 Fannrem - Orkanger - Trondheim   

340 Støren - Trondheim  

410 Fannrem - Orkanger - Trondheim via fv. 800   

440 Røros - Støren - Oppdal 

Rutetabell for samtlige linjer finner du her.