Fleksibel transport – et tilbud for alle til vanlig busspris

Tjenesten fra AtB som kjører deg til eller fra sentrum og handlesenter eller til og fra annen kollektivtransport i Trøndelag.