Alternativ trasé på Tunga fra fredag 26.04 klokken 15:00

Grunnet vegarbeid i Ingvald Ystgaards veg kjøres det alternativ trasé via Tungasletta fra fredag 26.04.  Holdeplassene Hallfred Høyems veg, Trondheim fengsel og Iskremfabrikken blir ikke betjent. Det er satt opp to midlertidige holdeplasser som vist på kartet.

tungasletta