Hund

Hund er gratis på buss og trikk.

Du skal ha kontroll på hunden (i bånd, bur eller lignende), og hunden kan ikke hindre fri passasje.