880 Flakk - Rørvik

Priser fra 1. februar 2023. Personer uten kjøretøy reiser gratis.

Priser kjøretøy

Pris kjøretøy
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m1911296296
6,01-12 m431306125216
>12 m906719187453
MC/moped7777039

*AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt. 

Priser nullutslippskjøretøy 

Pris nullslipp
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m96653148
6,01-12 m153153077
>12 m3603600180
MC/moped3939020

 *AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.