Kart med bildeling

Du kan finne en bildelingstjeneste ved å trykke i kartet. Dersom du har en valgfri periodebillett, kan du få 1 time bildeling med Hyre inkludert.

Slik får du bildeling i kartet:

  • Gå til Kart.
  • Gå til filtermenyen i kartet for å slå på lokasjon av bildelingstjeneste i kartet.
  • Finn en holdeplass for bildelingstjenesten Hyre.
  • Trykk på ikonet for bil på den valgte holdeplassen.
  • Dersom du har valgt en holdeplass med Hyre, vil det dukke opp en blå knapp hvor du kan trykke på "aktiver hos Hyre"-knappen.
  • Deretter følger du instruksjonene i Hyre-appen.

Nå har du 60 minutter gratis bruk av Hyres bildelingstjeneste. God tur!