Tog + buss = sant

I høst utvidet vi billettsone A til å gjelde hele Stjørdal og Melhus kommune i tillegg til Trondheim, Malvik og Skaun. Fra 1. mars kan du bruke enkeltbillett for sone A både på buss, trikk og tog!

Reis mellom Stjørdal, Lundamo og Skaun både med buss, trikk og tog. Se hvor langt du kan reise på én og samme billett i oversikten over soner og se priser for reise med enkelt- og periodebillett.

Dette gjelder for alle reisende, enten du er voksen, barn, honnør, student eller militær (ikke hund og sykkel).

Slik bruker du enkeltbillett på toget

Kjøp enkeltbillett fra AtB i sone A for reise med buss, trikk og tog:

 • Appen AtB Mobillett
 • Appen AtB
 • SMS-billett
 • Om bord på buss og trikk
 • AtB kundesenter, utsalgssteder og billettautomater

Kjøp enkeltbillett for sone A på flere måter:

 • SJ Nords app
 • sj.no
 • Om bord i tog
 • Entur app
 • Entur billettautomat 
 • Enturs kundesenter
 • Enturs betjente stasjon i Trondheim

Vis frem billetten ved billettkontroll på buss, trikk og tog.

Starter eller slutter reisen utenfor sone A?

For å reise med både buss, trikk og tog i sone A må du ha en enkeltbillett som kun er gyldig i sone A. 

Dersom bussreisen din starter eller slutter utenfor sone A må du kjøpe billetten din hos AtB, og om togreisen din starter eller slutter utenfor sone A må du kjøpe enkeltbilletten din hos SJ Nord eller Entur. 

Slik bruker du periodebillett på toget

At du kan bruke enkeltbillett i sone A på både buss, trikk og tog er en nyhet, men du kan allerede bruke periodebilletten din på tog. 

Med periodebillett i appen AtB Mobillett eller på reisekortet t:kort kan du for eksempel reise med tog mellom Skatval og Lundamo. Vis billetten din til konduktøren om bord ved billettkontroll.

Starter eller slutter togreisen utenfor sone A?

Reiser du fra f.eks. Levanger (sone C6) til Trondheim (sone A), kjøper du periodebillett via SJ NORD eller Entur.

Bakgrunnen for endringen

Med bakgrunn i Byvekstavtalen og Bompengeforliket på Stortinget, gir Miljøpakken 50 millioner kroner per år i ti år for å redusere prisene på kollektivtrafikken i Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal. 

Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Lurer du på noe?

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål og svar.