Reis lengre for samme pris

Billettsone A utvides til å inkludere hele Stjørdal og Melhus kommune, i tillegg til Trondheim, Malvik og Skaun.

Utvidelsen av sone A (fra mandag 4. oktober) gjelder for alle reisende, enten du er voksen, barn, honnør, ungdom, student eller militær, og uansett om du pleier å kjøpe periodebillett eller enkeltbilletter for buss via AtB. 

Det jobbes med at du kan bruke enkeltbillett fra AtB på tog, men foreløpig kan du kun bruke AtBs periodebillett.

Nye sone A

Med billett i sone A reiser du så mye du vil mellom Stjørdal, Lundamo og Skaun. Dette er gode nyheter for deg som reiser med buss, trikk og tog. Sone A er uendret i Trondheim og Skaun, og er utvidet til å inkludere Stjørdal og hele Melhus.

Finn hvor langt du kan reise på én og samme billett i ny oversikt over soner og se priser for reise med enkelt- og periodebillett.

Slik bruker du periodebillett på toget

Med periodebillett i appen AtB Mobillett eller på reisekortet t:kort kan du f.eks. reise med tog mellom Skatval og Lundamo. Vis billetten din til konduktøren om bord ved billettkontroll. 

Snart kan du også bruke enkeltbillett fra AtB på toget

Etter hvert kan du også bruke enkeltbilletter fra AtB på togreisen. Vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet når dette kommer på plass.

Starter eller slutter togreisen utenfor sone A?

Reiser du fra f.eks. Levanger (sone C6) til Trondheim (sone A), kjøper du billett via SJ NORD.

Kjøpt periodebillett fra AtB før 4. oktober?

Du kan søke om refusjon hvis du har kjøpt periodebillett før justeringen av sone A 4. oktober. Fyll ut skjema for billettrefusjon og send inn. 

Har du gyldig periodebillett fra SJ NORD, kan du søke om å få deler av billetten refundert. Kontakt  kundeservice hos SJ NORD.

Bakgrunnen for endringen

Med bakgrunn i Byvekstavtalen og Bompengeforliket på Stortinget, gir Miljøpakken 50 millioner kroner per år i ti år for å redusere prisene på kollektivtrafikken i Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal.  

Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Lurer du på noe?

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål og svar.