Reis lengre for samme pris

Billettsone A utvides til å inkludere hele Stjørdal og Melhus kommune, i tillegg til Trondheim, Malvik og Skaun.

Utvidelsen av sone A i 2021 gjelder for alle reisende, enten du er voksen, barn, honnør, ungdom, student eller militær (ikke sykkel). Dette gjelder dersom du kjøper periodebillett eller enkeltbillett for buss via AtB. 

Du kan reise både med periodebillett og enkeltbillett fra AtB. 

Nye sone A (fra 2021)

Med billett i sone A reiser du så mye du vil mellom Stjørdal, Hovin og Skaun. Dette er gode nyheter for deg som reiser med buss, trikk og tog. Sone A er uendret i Trondheim og Skaun, og er utvidet til å inkludere Stjørdal og hele Melhus.

Finn hvor langt du kan reise på én og samme billett i ny oversikt over soner og se priser for reise med enkelt- og periodebillett.

Slik bruker du periodebillett på toget

Med periodebillett i AtB-appen eller på reisekortet t:kort kan du f.eks. reise med tog mellom Skatval og Lundamo. Vis billetten din til konduktør om bord ved billettkontroll. For reise med hund må det kjøpes egen billett på tog. Billett kjøpes i Entur-appen.

Slik bruker du enkeltbillett på toget 

Enkeltbilletter kjøpt hos AtB kan brukes på tog i sone A (gjelder ikke klippekort). Vis billetten din til konduktør om bord ved billettkontroll. Les mer om enkeltbillett på tog. 

Starter reisen i sone A, men togreisen slutter utenfor sone A?

Dersom du har en enkelt- eller periodebillett med buss/trikk/bestillingstransport i sone A, og skal reise til Steinkjer (sone C6), kan du kjøpe enkeltbilletten fra Skatval (siste holdeplass i sone A). Reisen vil dermed bli litt billigere.

Merk! Husk å fremvis den gyldige billetten i sone A for å få dette inkludert.

Starter eller slutter togreisen utenfor sone A?

Reiser du fra f.eks. Levanger (sone C6) til Trondheim (sone A), kjøper du billett via Entur. 

Bakgrunnen for endringen

Med bakgrunn i Byvekstavtalen og Bompengeforliket på Stortinget, gir Miljøpakken 50 millioner kroner per år i ti år for å redusere prisene på kollektivtrafikken i Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal.  

Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Lurer du på noe?

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål og svar.