Kart og servicepunkter

67pluss tilbyr deg transport fra døren til en adresse eller fra et servicepunkt til et annet. Inkludert St. Olavs hospital, Valentinlystsenteret og IKEA.

Tjenesten gjelder for deg som er bosatt innenfor det definerte området for 67pluss. Se oversikt i kartet under.

Reis hjemmefra til en valgfri plass innenfor områdene

  • Nidarvoll, Fossegrenda, Risvollan, Stubban og Steinan.
  • Voll, Nardo, Moholt, Tempe, Sluppen og deler av Berg.
  • Tyholt, Rosenborg, Bromstad, Persaunet og Strindheim.
  • St. Olavs hospital, Sirkus Shopping, Lerkendal og IKEA.

Du kan også ta bussen utenfra området til en holdeplass innenfor området og bestille 67pluss til en gitt adresse derifra. Et eksempel er linje 14 fra Brundalen til holdeplass Strindheim. Hvis du har bestilt 67pluss fra du ankommer holdeplassen Strindheim kan du reise helt til Fossegrenda. Du har overgang med din honnørbillett. Husk å bestille tur én time før avgang.

Kart over området for 67pluss

Se digital versjon av kartet med adressene i området.

Bestillingstransport og tilbringertjeneste

Vi har bestillingstransport og tilbringertjenester andre steder i Trøndelag.