Melhus

Reis med buss, fleksibel transport og tog.

Når du skal reise i, eller til og fra Melhus, kan du bruke bylinje, regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Linje 440 blir linje 340 Trondheim - Støren.
  • Linje 340 blir linje 440 (Trondheim -) Støren - Røros.
  • Flere avganger på linje 340 på hverdager og helg. Endring i avgangstider. 
  • Fleksibel transport til og fra Melhus skysstasjon på hverdager og lørdag som et supplement til linje 504.