Vikåsen / Ranheim - Lade - sentrum - Sluppen - Tiller - Sandmoen

Merk! Gjelder fra mandag 19. februar 2024.

  • Midlertidig holdeplass, Buran 4 i Mellomveien pga. vegarbeid.