Ilsvika - Singsaker - Pirbadet

Merk! Endringer i rute grunnet veiarbeid i Stadsing Dahls gate. Gjelder fra mandag 3. juni 2024.