(City Syd / Sjetnmarka) - Kroppanmarka - Trondheim S

Merk! Holdeplassene Sorgenfri t.o.m. Nygård betjenes ikke på grunn av veiarbeid. Les mer om alternativ trasé