Barn som reiser alene på båt

Barn i aldersgruppen fra sju til og med tolv år som reiser alene på hurtigbåt må ha med seg et utfylt skjema om bord. 

Torghatten Midt er AtBs operatør på hurtigbåt og er den ansvarlige part ved oppfølgning av barn som reiser alene.

Fyll ut skjema på forhånd

Barn som reiser alene må være fylt sju år. Barn i aldersgruppen sju til og med tolv år, skal utstyres med et Barn som reiser alene-skjema (pdf) (92KB).

Barn som reiser alene-dokumentet skal være ferdig utfylt og leveres til mannskapet når barnet følges om bord. Mannskapet kontrollerer at dokumentet er fullstendig utfylt, og legger dette i en plastmappe som barnet skal oppbevare på et lett synlig sted under hele reisen.

Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt. De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen.

Foresatte må kunne kontaktes

Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.

Skipets kaptein har til enhver tid anledning til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene, dersom hun eller han ikke finner dette forsvarlig. Eksempelvis ved dårlig værforhold.

Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett.

Det finnes ikke ordning for barn som reiser uten reisefølge på buss. Reisen må derfor skje på eget ansvar for reisende og foresatte.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Torghatten Midt på e-post firmapost@torghatten-midt.no.