a-informasjon Tjenester

En feil hos enkelte banker fører til at noen kunder opplever å ikke få betalt med bankkort ved kjøp av billetter i appen AtB Mobillett, eller ved påfylling av AtB Mobillett konto. Betaling med Vipps, telefonregning og betaling med saldo på AtB Mobillett konto skal fungere som normalt.

Dersom du opplever at ditt valgte betalingsmiddel i AtB Mobillett ikke fungerer, forsøk å benytte et av de andre alternativene. Vi anbefaler Vipps eller telefonregning.

Ta kontakt med din kortutsteder om du stadig opplever problemer.

LES MER: Nytt EU-direktiv for betaling

AtB går gradvis over til et nytt billettsystem, og utstyr for å lese av t:kort er under utskifting.  

Om du ikke får lest av t:kortet kan du fortsatt gå om bord og ta plass. Ved en billettkontroll vil kontrolløren se om du har gyldig billett og du vil ikke få gebyr.

LES MER: Vi oppgraderer

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Lade allé retning mot sentrum midlertidig fra 18.oktober. Alternativ holdeplass blir Lade allé 80, som vist i kart.  

Grunnet anleggsarbeid flyttes holdeplassen Holåsen vest 70 meter sydover. Arbeidet er forventet å være ferdig ved utgangen av 2022.

Endringer på holdeplasser fra 3.mai klokken 21.00

  • Bjørndalsbrua fra sentrum er åpen.
  • Bjørndalstoppen fra sentrum flyttet 50m lengre vest.
  • Bjørndalstoppen mot sentrum er stengt i ca 4 måneder.
  • Bjørndalsbrua mot sentrum er åpen.

Holdeplassen Kroppanbrua midlertidig stengt på grunn av veiarbeid.

Fra mandag 27. september kjør linje 15 via holdeplassene Sluppen, Siemens og Nidarvoll skole. Dette gjelder i begge retningene.

Se kart.

Øvre del av Ole Vigs gate stengt i forbindelse med vegarbeid. Dette fra 7. juni og ca. 5 måneder fremover. Arbeidet forventes å være ferdig i uke 46. Holdeplassene Halsen U. og Sigur Jarls veg stengt mens arbeidet pågår. Linje 90, 311 og skolebusser må derfor endre trasé.

Skolerutene flyttet til midlertidig holdeplass i Evjevegen. Linje 90 kjører Ringvegen – E14 – torget og videre til stasjonen. Linje 311 kjører ikke via torget. Midlertidig holdeplass for 90 og 311 opprettet i Ringvegen ved E14. Se kart for detaljer.

 

I forbindelse med anleggsarbeid på Vestlia endeholdeplass flyttes den midlertidig 50 meter nordover.

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.

Holdeplassen er stengt grunnet oppgraderinger inntil videre. Holdeplassene Sollia eller Risvollvegen kan benyttes som alternativ stopp frem til arbeidet er ferdigstilt.

Gjelder i retning Risvollan.

I forbindelse med anleggsarbeid ved Trondheim Sentralstasjon vil ikke holdeplassene i gata ved Trondheim Sentralstasjon lenger være i bruk. Holdeplassene flyttes inn under parkeringstaket og plassering av holdeplasser er som vist i kart

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Grunnet tekniske utfordringer innstilles avg 11.25 med MS Frøyfart. Reisende henvises til neste avg med MF Frøyaferja 13.20. Les mer
Rute 820: Grunnet vedlikehold på MS Vetlefjord, vil MS Frøyfart gå i rute 820 fra Mandag 18. Oktober Kl. 11:25. Vi gjør oppmerksom på at MS Frøyfart har begrenset kapasitet i forhold til Vetlefjord. MS Vetlefjord vil være tilbake i rute Torsdag. Les mer
Det tas forbehold om mulig innstilling av anløp Edøy på avgang fra Kristiansund kl. 08:00 grunnet værforholdene. Les mer
Avgang fra Trondheim kl. 09:45 og fra Vanvikan kl. 10:15 blir dessverre innstilt grunnet tekniske årsaker. Alternativ transport med innleid taxi/buss. Les mer
Test Les mer
Test Les mer
Test Les mer
960 Skei-Gutvik. Fra og med avgang Skei 7.10 kl. 2100 er MF Leka tilbake i sambandet. Les mer
Ruten gjenopptas fra avgang Skei kl. 13:40. Det må påregnes rygging om bord eller i land i en periode. Les mer
960 - Skei (Leka) - Gutvik. Ruten innstilles inntil videre grunnet tekniske problemer. Les mer