a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassene Casper Lundes veg åpnet og klar til bruk

Holdeplassen Berg studentby, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 14. januar klokken 18.00. Midlertidig holdeplass blir i Strindvegen som vist på kart.

Holdeplassen Stabells veg, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 14. januar. Alternativ holdeplass er Munkvoll gård.

Se kart.

Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Paul Skolemesters vei. Alternative holdeplasser blir ny midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, Halstein gård, Lykkmarka og Sjetnhaugan som vist på kart. Avgang fra midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, 2 minutter etter oppsatt avgang fra Carl Schjetnans veg.

Grunnet bygging av ny Tonstad terminal stenges holdeplassen Tonstadkrysset 4,

Alternativ holdeplass for rute 16, 46, 47, 80 og 86 blir Rostengrenda. Alternativ holdeplass for rute 3 Express blir Granhaugan, som vist på kart.

 

På grunn av anleggsarbeid i Jonsvannsveien blir den midlertidige holdeplassen Moholt studentby fra sentrum flyttet 100 meter retning Moholt, som vist i kart.

Håkon Magnussons gate stenges 9. januar kl. 22:00 og holdeplassene Harald Hårfagres gate og City Lade vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass blir Ingemann Torps vei.

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Krsund - Sandvika (Edøy) - Kjørsvikbugen henvises til rutebuss 821 med avgang 17:30 Krsund - Sandstad henvises til innleid taxi med avgang ca kl 17:30 Krsund - Trondheim henvises til rutebuss 901 med avgang 16:35 Sandstad - Brekstad - Hysnes - Trondheim vil gå som normalt. Les mer
Krsund - Trondheim: Rutebuss 901 med avgang 13:25 Krsund - Sandvika ( Edøy) - Kjørsvikbugen: Rutebuss 821 med avgang 12:35 Reisende fra Edøy og Kjørsvikbugen henvises til rutebuss 821 til Krsund og videre med buss. Sandstad - Brekstad - Hysnes . Lensvik - Trondheim: Vil bli utført med båt. Les mer