Driftsavvik

Få oversikt over endringer, forsinkelser og avvik for transportmidler og systemer.

Informasjon om driftsavvik for buss, trikk og båt gjelder for operatører som kjører på kontrakt for AtB.

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassene Skytterveien bygges om for metrobuss, midlertidig holdeplass retning Heimdal er opprettet 50 meter mot Saupstadringen. Midlertidig holdeplass retning Sentrum er opprettet 100 meter mot Heimdal, se kart.

Holdeplassen Anders Buens gate mot sentrum oppgraderes for metrobuss og blir midlertidig stengt fra 20.08.18 det blir ikke opprettet midlertidig holdeplass. Alternative holdeplasser blir Biskop Sigurds gate og Rosendal som vist i kart.

Sluppen bru stenges 17.august kl 22.00 til 20.august kl 06.00 Rute 91 kjører avvikende trasé via E6 etter passering Postterminalen, holdeplassene Sluppenveien, Sluppenbru, Selsbakk, Leirfossveien og Okstad betjenes ikke.

Rute 109 kjører avvikende trasé via St.Olav Hospital – Marienborg – Osloveien og holdeplassene Einar Tamberskjelves gate, Professor Brochs gate, Tempeveien 11, Sluppen og Sluppenveien betjenes ikke.

Ilevollen nord for Ila-parken stenges midlertidig for gjennomkjøring fra søndag 24.juni kl. 18.00 til medio september, på grunn av arbeid med trikkeskinnene. Bussene vil kjøre Ilevollen sør for Ila-parken, og holdeplassene Ila i begge retninger og Skansen til sentrum vil ikke bli betjent. Midlertidig holdeplass i Kongensgata ved Ilevollen 1 og nederst i Byåsveien (se kart).

 

Grunnet veiarbeid i Utleirvegen blir holdeplassen Tors veg midlertidig stengt i perioden 20.08.18 til 01.11.18. det blir ikke opprettet midlertidig holdeplass. Alternative holdeplasser blir Nardokrysset og Nardosenteret, som vist i kart.

Holdeplassene Studentersamfundet i Klostergata, begge retninger blir stengt midlertidig grunnet vegarbeid. Holdeplassene stenges i perioden 30.07. – 31.08.  Alternative holdeplasser er øst for Kronprinsesse Märthas allé som vist i kart.

Holdeplassen Studentersamfundet fra sentrum åpnes onsdag 15.08 og vil bli betjent fra første avgang. 

Holdeplassen mot sentrum stenges i perioden 23.07. kl. 22.00 – 31.08.  Alternativ holdeplass er ved Snorres Gate som vist i kart.

OBS! For rutene 7, 19, 88, 89, 320, 330, 350, 450, 470 og 480 avganger som betjener St.Olavs hospital, er det ikke opprettet alternativ holdeplass. Nærmeste holdeplass er St.Olavs hospital og Prinsen kinosenter.

Holdeplassen Åsheim skole, i begge retninger, oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt og alternativ holdeplass blir Korsen, som vist i kart. Beklager de ulemper dette skaper for våre reisende. 

 

Holdeplassen Prestegårdsjordet er stengt og vil ikke bli betjent fremover.

Nærmeste alternative holdeplasser er Berg Studentby og Gløshaugen som vist på kartet under.

Holdeplassen Grillstadkleiva, fra sentrum oppgraderes til Metrobuss-holdeplass og stenges midlertidig fra 20.august. Bussen kjører avvikende trasé via Grillstadfjæra – Skonnertveien på tur fra sentrum, midlertidig holdeplass er opprettet i Grillstadfjæra, se kart.

Holdeplassen Grillstadkleiva mot sentrum stenges permanent og ny holdeplass er opprettet ved Coop i Ranheimsveien, se kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Alternativt ruteoppsett blir dermed som følger: Vetlefjord går som normalt avg 09:00 Sula - Mausund - Dyrøy. Ekstratur Dyrøy - Mausund kl 09:50 Ekstratur Mausund - Dyrøy kl 10:10 Avg 10:05 Dyrøy - Halten vil gå forsinket kl 10:25. Reisende til/fra Sørburøy og Gjæsingen henstilles til å benytte avgang 10:25 fra Dyrøy, 15:10 fra Sørburøy og 15:35 fra Gjæsingen. Dette pga at det kan bli aktuelt å kansellere rutetur 16:15/17:10 dersom utfordringer vedvarer. Reisende fra Sula henstilles til å benytte Vetlefjords avgang 09:00. Reisende fra Mausund henstilles til å benytte oppsatt ekstratur. Ny oppdatering vil følge i morgen formiddag for løsning på trafikk resten av dagen. Les mer
Grunnet mannskapsmangel kanselleres avgangene kl.0620 fra Trondheim og kl.0730 fra Brekstad Torsdag 26. juli. Reisende fra Trondheim kl. 0620 henvises til avgang kl.0810. Reisende fra Hysnes til Brekstad henvises til avgang kl.0855. Reisende fra Brekstad kl 0730 henvises til tidligere avgang kl.0615 eller kl.1035. Reisende fra Hysnes til Trondheim henvises til buss nr.450 kl. 0823 fra Hysnes helsefort. Reisende fra Lensvik til Trondheim henvises til tidligere avgang kl.0640 Les mer