Driftsavvik

Få oversikt over endringer, forsinkelser og avvik for transportmidler og systemer.

Informasjon om driftsavvik for buss, trikk og båt gjelder for operatører som kjører på kontrakt for AtB.

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Fra søndag 24.juni kl. 18.00 vil det bli utført arbeid på trikkelinjen fra Breidablikk til sentrum, det kjøres buss for trikk mellom Breidablikk og Sentrum fra kl. 18.00 og resten av kvelden.

Dette medfører at holdeplassene Belvedere, Bygrensen, Nyveibakken, Bergsligata og Ila ikke blir betjent. Alternative holdeplasser er etablert nederst i Byåsveien og ved Ilevollen 1, se kart.

Grunnet veiarbeid i Lykkmarka blir holdeplassen Lykkmarka midlertidig stengt i perioden 02.05.18 kl 07.00 til 13.07.18 kl 16.00. Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Parallellen. Alternative holdeplasser blir Halstein gård og Sjetnhaugan som vist på kart.

Olav Tryggvasons gate bygges om til miljøgate, dette medfører at Nattbussene ikke kan benytte holdeplassene i Olav Tryggvasons gate.

Fra 22.juni har Nattbussene startholdeplass ved sentrumsterminalen i i Munkegata, Dronningensgate og Prinsenkrysset, se oversikt over startholdeplasser.

Holdeplassen Tonstadkrysset, til Heimdal, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges i perioden 11.06. – 16.07.  Alternativ holdeplass er Bjørndalsbrua. Reisende fra regionbuss som bruker overgang til bybuss henvises til holdeplassen Kroppanbrua. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende.

Ilevollen nord for Ila-parken stenges midlertidig for gjennomkjøring fra søndag 24.juni kl. 18.00 til medio september, på grunn av arbeid med trikkeskinnene. Bussene vil kjøre Ilevollen sør for Ila-parken, og holdeplassene Ila i begge retninger og Skansen til sentrum vil ikke bli betjent. Midlertidige holdeplasser opprettes nederst i Byåsveien ved Bergsligata og i Kongensgata ved Ilevollen 1 (se kart).

Orkdalsveien stenges for gjennomkjøring lørdag 23.juni i tidsrommet 09.00 til 15.00. på grunn av Byfest. Dette medfører at holdeplassene; Hov, Orkanger Skole og Torget Orkanger ikke blir betjent, bussene kjører alternativ trasé via E39, gjelder følgende ruter og avganger:

  • Rute 310 fra Trondheim:   08.45 - 10.45 - 12.45
  • Rute 310 fra Fannrem:       10.00 - 12.00 - 14.00
  • Rute 410 fra Trondheim:   09.55 - 11.55 - 13.55
  • Rute 410 fra Fannrem:       09.20 - 11.20 - 13.20

Grunnet veiarbeid blir Søbstadvegen stengt i følgende perioder:

  • 25.juni til og med 8.juli
  • 23.juli til og med 17.august

Rute 4, 89, 90, 91 og 104 vil i disse periodene kjøre Kongsveien – Ringvålveien (4A trasé) på alle avganger til og fra Heimdal - Kolstad

Avganger på rute 9 som skal kjøre via Kolstad, kjører avvikende Kongsveien – Ringvålveien (4A trasé) til og fra Heimdal – Kolstad

Holdeplassene Ditlevs Bloms vei, Lyngveien og Skytterveien vil ikke bli betjent i disse periodene. Alternative holdeplasser er Heimdal stasjon, Saupstadringen 109 og Midteggen (som vist i kart)

Grunnet vegarbeid er FV704 stengt ved Sjøla i perioden 25.juni – 12.august, rute 47 innstilles i denne perioden. Alternativ rute til Klæbu er rute 48, som får forlenget sin trase fra Klæbu til Brannåsen i stengeperioden. Rute 48 kjører Bratsbergvegen/Amunddalen til Klæbu og nærmeste holdeplass blir dermed Valøyvegen i sentrum. For reiser til sentrum fra Torgaard blir alternativ holdeplass Sandmoen og rute 46 som vist på kart. Vi beklager de problemer dette medfører for våre reisende.

Rute 5, 22 og 155 vil i sommer kjøre avvikende trasé via Elgeseter gate – Strindvegen. Dette medfører at holdeplassene Gløshaugen syd og Prestegårdsjordet ikke blir betjent i denne perioden, se kart for avvikende trasé

Arbeidet med å bygge om Olav Tryggvassons gate til miljøgate har startet og dette medfører følgende endringer:

  • Holdeplassen Nova Kino fra sentrum stenges midlertidig fra 19. juni
  • Nattbusser flyttes fra fredag 22. juni til holdeplassene i Munkegata og Dronningens gate
  • Holdeplassen Søndre gate 22 flyttes medio juli til ny holdeplass «Olav Tryggvassons gate»

 

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Grunnet tekniske problemer er avgang 12:00 fra Kristiansund - Trondheim innstilt. MS Terningen tar opp vanlig rute fra Edøy klokken 12:40 og videre nordover til Trondheim. Reisende fra Kristiansund - Trondheim henstilles til neste avgang kl 16:30 eller rutebuss kl 13:20 til Trondheim. Reisende fra Kristiansund - Ringholmen henvises til neste avgang. Les mer
Rute 800 Trondheim-Kristiansund: Grunnet tekniske problemer med MS Terningen er avg fra Brekstad 0910 inntil videre innstilt. Oppdatering vil følge. Les mer
Rute 800 Edøy-Kristiansund: Grunnet værforholdene i området kanselleres Edøy 15:00. Alternativ transport: ferje avg 1515, og buss 821 videre til Kristiansund. Les mer
Rute 800 Edøy-Trondheim: Alternativ II for reisende fra Edøy til Trondheim: Edøy 1315 ferje og rutebuss til Kristiansund for båt 1630 i tilfelle kansellert anløp senere på dagen. Les mer
Rute 800 Kristiansund - Trondheim: Anløp av Edøy kl 11:00 og 12:40 kanselleres pga værforholdene. Reisende til/fra Edøy henvises til alternativ transport: Edøy-Kristiansund ferje 1315, buss fra Sandvika 1405. Edøy-Trondheim ferje 1115, kontakt ferjemannskap for videre info om alternativ transport. Les mer