a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Østre Berg, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 25.mars. For rute 60 midlertidig holdeplass i Kong Øysteins veg.Alternative holdeplasser for rute 5 og 36 er Moholt studentby og Berg studentby.

Holdeplassen Saupstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er midlertidig stengt fra 20. mars. Midlertidig holdeplass er 150 meter mot øst, som vist på kart.

Holdeplassen Tempe kirke, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen flyttes midlertidig fra 12.mars. Midlertidig holdeplass blir opprettet 100 meter lengre sør som vist på kart.

Holdeplassen Bratsbergvegen, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 26.02.2019. Midlertidig holdeplass blir opprettet 350 meter lengre nord som vist på kart.

Holdeplassen Voll studentby, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er flyttet midlertidig fra 6.mars. Alternativholdeplass er etablert ca. 15 meter nærmere rundkjøringa, som vist på kart.

Holdeplassen Bergheim fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 4.mars klokken 09.00. Reisende henvises til rute 36 og 66 til/fra Åsvang skole, som vist på kart.

Holdeplassen Bergheim stengt fra 25. Februar på grunn av oppgradering for Metrobuss.Reisende til sentrum henvises til rute 36 fra Åsvang skole, som vist på kart

Helltunnelen stenges fra fredag 01.03.19 kl. 23:00 til mandag 04.03.19 kl. 06:00.

På grunn av dette må man regne med noe forsinkelse på rute 310 og rute 330, alle holdeplasser vil bli betjent som normalt. 

Holdeplassen Strindheim 2 på tur ut fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny startholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning sentrum, samme holdeplass som brukes til avstigning.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Sambandet Trondheim-Vanvikan innstilles fra og med avgang kl. 11:15 fra Trondheim og ut dagen i dag, lørdag 23. mars grunnet værforholdene. Det blir satt opp buss for båt Les mer
Avganger kl. 09:40 og 11:45 fra Trondheim og 10:40 og 12:40 fra Brekstad innstilles grunnet værforholdene. Det blir satt opp buss på alle avganger. Reisende fra Hysnes kl 10:50 vil bli kjørt med Taxi Les mer
Sambandet Sandviksberget-Skjervøy innstilles ut dagen i dag, lørdag 23. mars grunnet værforholdene Les mer
Sambandet Trondheim -Vanvikan innstilles fra avg. kl. 07:25 og inntil videre grunnet værforholdene. Det blir satt opp buss Les mer
Kystekspressen innstiller avgang kl. 14:40 i morgen, lørdag 23.mars fra Trondheim til Kristiansund. Reisende til Kristiansund henvises til rutegående buss kl. 11:45. Reisende til Brekstad, Lensvik og Sandstad henvises til innleide busser. Les mer