Driftsavvik

Få oversikt over endringer, forsinkelser og avvik for transportmidler og systemer.

Informasjon om driftsavvik for buss, trikk og båt gjelder for operatører som kjører på kontrakt for AtB.

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Jørgen B. Lysholms vei fra sentrum er stengt. Alternativ holdeplass er Fagerheim alle og Lade alle 80 (som vist på kart)

Holdeplassen Gildheim fra sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen blir stengt 23. april til og med 29. april. Alternativ holdeplass blir Strindheim for bybusser, regionbusser rute 310 og 330 betjener holdeplassen Strindheim 2 (som vist på kart)

I forbindelse med utskifting av leskur på holdeplassene Bjørndalsbrua, vil holdeplassene bli stengt i inntil 3 timer torsdag 26. april alternative holdeplasser blir Bjørndalstoppen.

Holdeplassen Åsheim skole, i begge retninger, oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt i perioden 27.11.17 til 15.6.18. Alternativ holdeplass blir Korsen, som vist i kart. Beklager de ulemper dette skaper for våre reisende. 

 

I forbindelse med ombygging av Jonsvannsveien stenges holdeplassen Brøsetvegen tirsdag 24. april. Alternative holdeplasser er Moholt og Voll Studentby som vist på kart.

I forbindelse med anleggsarbeid ved Valset ferjekai og utfordringer med å snu buss i anleggsområdet, vil rute 421 avg kl. 07.30 starte avgangen fra krysset ved Kaldklova kl. 07.33 da denne avgangen ikke korresponderer med ferja.

Alle avganger som korresponderer med ferja kjører ordinær trase. 

Rute 421 har endret trasé da buss ikke lengre har tillatelse til å trafikkere Tverradkomsten. Bussen kjører nå E39 direkte til og fra Orkanger Skysstasjon, holdeplassene på Grønøra vil ikke bli betjent.

Stenging av Trollahaugen.

Brukseier Olsens vei stenges for gjennomkjøring ved nr 53 – 66 grunnet vegarbeid fra fredag 06.04.2018 til og med fredag 11.05.2018. Rute 11 kan dermed ikke kjøre rundt Trollahaugen og må snu i krysset Trollahaugen og Brukseier Olsens vei. Det opprettes midlertidig stopp i krysset i perioden. Holdeplassene Trollahaugen 2, 10, 46, 64 samt Brukseier Olsens vei 40 og 50 blir ikke betjent.

I forbindelse med sprengningsarbeider kan veien stenges ved Sjøla i inntil 30 minutter. Dette er ved behov og vil ikke forekomme hver dag.

Entreprenør har mulighet til å stenge i følgende perioder:

mandag til torsdag fra 11 - 12 og fra 18 - 19, Fredag fra 11 - 12,  lørdag fra 11 - 15

Utenfor disse tidspunkt kan veien stenges i inntil 15 minutter.

Ved stengning må buss vente og forsinkelse må påregnes.

Holdeplassen Marie Sørdals veg, fra sentrum, er stengt grunnet vegarbeider. Dette frem til og med 1. juni. Alternativ holdeplass er Blakli eller Ada Arnfinsens veg, som vist på kart.

 

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

MS Vetlefjord på verksted i perioden 16.04.1018- 22.04.2018 Reservefartøyet MS Frøyfart betjener MS Vetlefjord sin rute. I tillegg vil MF Frøyaferja kjøre følgende ekstraturer: Mandag og Tirsdag: Avgang Dyrøy 17.00 - Mausund 17:40 – Sula fergekai 18:15 – Mausund 18:50 ankomst Dyrøy 19:30 Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag: Mausundvær 08:15 – forlenger turen til Sula fergekai 08:50 – Mausund 09:25 – Dyrøy 10:05. – Avgangen fra Dyrøy som i ruten går klokken 10:00 vil bli 5 min forsinket. Onsdag: Frøya ferga kjører ekstra fra Sula fergekai 18:15 – Mausund 18.55 ankomst Dyrøy 19:35 Les mer
Under verkstedoppholdet til MF Frøyaferga vil avgangene i rute 825 betjenes av MS Vetlefjord utenom avgangen kl 07.35 fra Dyrøy kai. Denne avgangen betjenes av MS Frøyfart. MS Vetlefjord tar 6 biler(pbe) og MS Frøyfart tar 2 biler (pbe). Se oversikt over hvilke fartøy som betjener avgangene i rute 820/825 på atb.no. Les mer