a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

Bratsbergvegen stenges for gjennomkjøring ved Utleirvegen. Linje 51 får derfor endret trasé. Holdeplassene Einbakken, Øvre Tvereggen, Stubbanvegen, Tverregga og Venusvegen betjenes ikke. Gjelder begge retninger. Bussen vil kjøre alternativ trasé via Omkjøringsvegen mellom Utleirmark og Asbjørn Øverås veg.

 

Rute 455, feil på rutetabell

Man - Fre:

Rute 455 avg. 12:10 fra Leksvik kommunehus korresponderer ikke med rute 810.

Rute 455 avg 13:00 fra Vanvikan korresponderer ikke med rute 810.

Søn:

Rute 810 avg 17:50 fra Trondheim har 30 min overgang til rute 455 avg 1845 fra Vanvikan

 

Nattbuss- og nattrikktilbudet opphører fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Linje 26 innstilles inntil videre.

I forbindelse med at Frosta kommune har vedtatt begrensninger i transport, innstilles tilbringertjenesten mellom Frosta og Åsen stasjon. Lokal servicetransport på Frosta vil inntil videre bli kjørt.

 

In relation to Frosta municipality's restrictions on transport, the transport service (tilbringertjenesten) between Frosta and Åsen station is suspended. Until future notice the local service transport on Frosta will run as normal.

Strandvegen i Steinkjer sentrum er stengt i forbindelse med anleggsarbeider. Dette fører til forsinkelser på busstrafikken i rush, da særlig på ettermiddag. Arbeidet vil pågå til og med april måned.

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Jakob Weidemanns gate midlertidig. gjelder fra mandag 24.02 til Søndag 12. juni.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 880: Det vil være begrenset kapasitet på avgang klokken 21:00 i kveld fra Flakk grunnet transport av farlig last. Maks antall passasjerer 12. Reisende oppfordres til å benytte avgang før eller etter. Les mer
Rute 800: Trondheim - Kristiansund. MS Terningen melder om ca 30 minutters forsinkelse av ankomst Edøy på grunn av værforholdene. Reisende oppfordres til å møte iht rutetabell. Les mer

Fra Levanger: Avgang 08:00 endres til kl 07:40 Avgang 10:00 endres til kl 08:50 Fra Hokstad: Avgang 08:35 endres til kl 08:15 Avgang 10:35 endres til kl 09:25 Se oppdatert rutetabell på www.atb.no