a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

I forbindelse med veiarbeid i Osloveien og bygging av Nydalsbrua, legges holdeplassene Sluppen bru ned fra 2.november. Alternative holdeplasser er Selsbakk, se kart.

Smittevernkontoret i Trondheim opplyser at en person som er bekreftet smittet av Covid-19 har reist med Linje 3 onsdag 21.oktober kl. 10:00 retning Lohove.

For reisende anbefales det å være ekstra oppmerksom på symptomer på Covid-19, og evt gjennomføre test ved symptomer. Vi minner om reiserådene fra FHI: Ikke reis hvis du er syk. Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med offentlig kommunikasjon.

I forbindelse med bygging av ny E6 er holdeplassen Hofstadsanden flyttet. Se kart.

Ole Vigs gate stenges i en periode på 2 år. Busstrafikk vil få passere via holdeplassen Halsen Ungdomsskole. For å samtidig betjene holdeplassen på en trygg måte blir det noe endring på traseene til de forskjellige rutene. Dette medfører at skolebusser på morgenen ikke vil betjene Stjørdal Torg. På selve holdeplassen vil enkelte ruter endre retning og dermed hvilken side som betjenes.

 

Rute 310

Avgang 14:20 fra Fosslia Fjellhall kjører via E14 og torget til Stjørdal stasjon. Holdeplassene Sigurd Jarl og Halsen U. betjenes ikke. Ellers ingen endring.

Rute 601
Ingen endring

Rute 670 fra Stjørdal stasjon 15:35
Påstigning på Halsen ungdomsskole flyttes til Evjevegen, fremst på holdeplassen langs skateparken. Bussen kjører deretter Evjevegen, Skolegata, Stokmovegen og Stjørdal Torg.

Skolebusser fra Lånke på morgenen
Bussen kjører E14 til Evja/Coop Xtra, snur i rundkjøringa og svinger inn Ringvegen. Videre kjøres det Ole Vigs gate til Halsen ungdomsskole.

Skolebusser fra Hegra/Haraldreina på morgenen
Bussene svinger inn Ringvegen og kjører Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Skatval på morgenen
Bussene kjører til venstre fra E6 i Havnekrysset og kjører den nye veien bak Stokkan ungdomsskole via Fjellhallen og Stjørdalshallen, Ole Vigs gate og inn til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Halsen til Skatval
Busser til Skatval 14.25 som har avgang i retning øst, kjører Ole Vigs gate til Ringvegen, svinger til venstre i Ringvegen og kjører bak Stokkan ungdomsskole og ut til Havnekrysset og E6.
 

Rute 7712 fra Halsen 14:25 til Hegramo

Hpl Sigurd Jarls veg utgår. Bussen kjører ut via Torget, kjører opp til Evja, snur i rundkjøringa på E14 ved Coop Xtra og kjører inn Ringvegen. Ruta gjenopptas som vanlig fra Stjørdalshallen.

 

 

 

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

Bratsbergvegen stenges for gjennomkjøring ved Utleirvegen. Linje 51 får derfor endret trasé. Holdeplassene Einbakken, Øvre Tvereggen, Stubbanvegen, Tverregga og Venusvegen betjenes ikke. Gjelder begge retninger. Bussen vil kjøre alternativ trasé via Omkjøringsvegen mellom Utleirmark og Asbjørn Øverås veg.

 

Holdeplassen Ada Arnfinsens veg stenges permanen fra 8. september.

Alternative holdeplass: Risvollan senter og Marie Sørdals veg.

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MS Ladejarl melder om ca 15-20 min. forsinkelse på avgang fra Trondheim kl. 16:25, passasjerer bes møte til ordinær rutetabell. Les mer
Rute 810: Avg. kl 1130 fra Trondheim og kl 1200 fra Vanvikan innstilles grunnet værforholdene. Alternativ transport med buss iht oppsatt rutetid. Les mer