a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Presthus holdeplass flyttes 60 meter østover grunnet vegarbeid. Flyttingen vil skje i løpet av uke 46.

Grunnet anleggsarbeid flyttes holdeplassen Holåsen vest 70 meter sydover. Arbeidet er forventet å være ferdig ved utgangen av 2022.

Bjørndalen stenges under bygging av ny gangbru i perioden 26.november og ca. fem måneder fremover. Linje 109 kjører avvikende via Fv902, Holdeplassene: KroppanForsøket, Romolslia, Okstadøy og Kolstaddalen betjenes ikke

 

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

960 Skei-Gutvik. På grunn av ras og stengt FV17 i Bindal, vil MF Heilhorn anløpe Gutvik fra Vennesund. Det vil bli økt trafikk på Gutvik ferjekai på følgende tidspunkt fredag 28. januar: 16:00, 18:00 20:00 og 22:00. Viktig at trafikanter gir informasjon til billettør om hvilke ferje de skal være med. Les mer
Rute 800: Grunnet værforholdene innstilles anløp av Edøy kl 17:10. Reisende fra Kristiansund til Edøy henvises til rutebuss 821 deretter ferje fra Sandvika til Edøy. Reisende fra Edøy og nordover henvises til ferje kl 16:15 fra Edøy til Sandvika, og deretter taxi til Kjørsvikbugen og hurtigbåt fra Kjørsvikbugen kl 17:50. Les mer
Rute 850 Dypfest-Tarva er innstilt ut dagen grunnet værforholdene ved Dypfest Fergeleie Les mer
820: Grunnet værforholdene i området innstiller MS Vetlefjord resten av dagen. Gjenopptar rute fra Mausundvær kl 06:10 mandag 24. januar. Les mer
820: Grunnet værforholdene i området vil avg 16:20 fra Dyrøy anløpe Sula ferjekai, og avg Sula kl 17:30 fra samme sted. Det må påberegnes noe forsinkelse i ruta grunnet værforholdene. Les mer
Rute 810: Grunnet uforutsette problemer med vedlikehold av fartøy innstilles avg 06:30 og 08:00 fra Vanvikan og 07:25 og 08:25 fra Trondheim lørdag 22. januar. Alternativ transport med innleid buss fra hurtigbåtterminalen. Les mer