a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Grunnet vannlekkasje og veiarbeid i Haldor Flatens veg blir holdeplassene Carl Schjetnans veg, og Hagen midlertidig stengt fra 22.mai til og med 2.juni.

Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Paul Skolemesters vei. Alternative holdeplasser blir ny midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, Halstein gård, Lykkmarka, Sjetnhaugan og Paul Skolemesters veg som vist på kart. Avgang fra midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, 2 minutter etter oppsatt avgang fra Carl Schjetnans veg.

 

Grunnet veiarbeid i Østre Rosten blir holdeplassene Tonstadkrysset 2 og 4, Rostengrenda og John Aaes veg midlertidig stengt fra 21.mai klokken 22:00 til 22.januar klokken 05:00. Rute 43 og 46 kjører alternativ trasé via E6 og John Aaes veg. Alternative holdeplasser blir Tonstadkrysset E6, Østre Rosten og Tonstadgrenda, Som vist på kart.

På grunn av vegarbeid i Tonstadkrysset fra Mandag 20.05.19 kl. 21:00, vil det bli endret kjøremønster på rute 47 avgang 07:00 fra Klæbu sentrum.

Alternativ trasè vil være være via John Aaes veg og Vestre Rosten, se kart.

Holdeplassen Buran på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Strandveien og Rosendal.

Holdeplassen Ditlev Bloms veg til sentrum er midlertidig stengt fra 6. mai. Dette på grunn av arbeid med vannledning i Søbstadvegen

Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.

 

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Grunnet kansellert avg 1915 fra Edøy og 2030 fra Kristiansund henvises reisende til alternativ transport som følger: Reisende fra Edøy henvises til ferje avg 2015 og taxi fra Sandvika til Kristiansund. Reisende fra Kristiansund henvises til rutegående buss fra Kristiansund trafikkterminal avg 2205 til Sandvika ferjekai. Les mer
Grunnet kapasitetsendring i rute 820 kjører Frøyaferja ekstratur torsdag 09.05.19. Avgang fra Sula kl. 06:10 og fra Mausund kl. 06:50 . Ankomst Dyrøy kl. 07:30 Les mer
Grunnet kapasitetsendring i rute 820 kjører Frøyaferja ekstratur mandag, tirsdag og onsdag i uke 19. Avgang fra Sula kl. 06:10 og fra Mausund kl. 06:50 . Ankomst Dyrøy kl. 07:30 Les mer
Minner om søndagsrute onsdag 1. mai, ingen ekstrakjøring med ferja denne dagen. Les mer