Student

Studentpris gjelder for heltidselever ved videregående skole og studenter til og med 34 år.

Student betaler minstepris kr 74,- for reise i to eller tre soner, og får 50 % rabatt på enkeltbillett ved reise i fire eller flere soner.

Du må ha gyldig elevbevis fra din videregående skole med semestermerke for gjeldende semester, gyldig norsk studentbevis og semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort med NSB-logo. Studiet må ha en varighet på minimum tre måneder og minst 30 studiepoeng per semester for høyere utdannelse (universitet/høyskole).

Et gyldig bevis skal ha navn, fødselsdato, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for. Et tips er å laste ned appen student ID fra Google Play eller App Store.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må forevises på forespørsel.

Se også retningslinjer for studentrabatt for lærlinger og lærekandidater.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.