Rullestol

Buss, Stor-Trondheim

De fleste av bussene er laventré, det vil si at du enkelt kan trille rett om bord. Busser med laventré har ramper. De få bussene som ikke er laventré, har heis for enkel tilgang. 

Det er egne plasser til rullestol i bussene.

Det er normalt plass til rullestoler med maksimumsmål L120xB70xH109, og maksimumvekt 300 kg.

Sjåføren er behjelpelig med av- og påstigning om ønskelig.

Buss, regioner

De fleste regionbusser har rullestolheis. Busser uten heis har rampe. Det er egne plasser til rullestol i bussen.

Hurtigbåt

Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.

Det er egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

Toalettene er universelt utformet.

Ferje

Alle ferjer har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.  

Det er heis eller plattformheis i alle ferjer og egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

Toalettene er universelt utformet.

Trikk

Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene.