Rullestol

Buss, Trondheimsområdet

Alle bussene er laventré, det vil si at du enkelt kan trille rett om bord. Disse bussene har manuelle ramper. Det er egne plasser til rullestol i bussene. Disse er plassert fremme i bussen, i nærheten av sjåfør.

Alle busser har blå utvendige varselknapper ved flere dører. Ønsker du å tilkalle oppmerksomheten til sjåføren, trykker du på denne knappen. Ved behov vil sjåførene alltid kunne forlate sjåførplassen for å komme bak og hjelpe de som eventuelt har behov for det. Dette gjelder også på metrobussene, hvor førerne sitter noe mer skjermet.

På de fremste dørene vil det være fire varselknapper med forskjellige funksjoner. Ved berøring av de to nederste knappene ved av- eller påstigning tilkaller du oppmerksomheten til sjåføren for ekstra tid eller bistand. Inne i bussen vil det også være egne stoppknapper som vil gi sjåføren samme beskjed. Når disse knappene er trykket på vil dørene ikke gå igjen automatisk, og sjåføren må lukke de manuelt. Sjåføren er behjelpelig med av- og påstigning om ønskelig.

Det er normalt plass til rullestoler med maksimumsmål L120xB70xH109, og maksimumvekt 300 kg.

Buss, regioner

De fleste regionbusser har rullestolheis. Busser uten heis har rampe. Det er egne plasser til rullestol i bussen.

Hurtigbåt

Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.

Det er egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

Toalettene er universelt utformet.

Ferje

Alle ferjer har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.  

Det er heis eller plattformheis i alle ferjer og egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

Toalettene er universelt utformet.

Trikk

Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene.