a-informasjon
Endringer i kollektivtrafikken

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Rullestol

Buss, Trondheimsområdet

Alle busser er laventré slik at du enkelt kan trille rett om bord. Disse bussene har manuelle ramper som sjåføren skal bistå med å ta ut ved behov. Det er egne plasser til rullestol i bussene plassert fremme i bussen, i nærheten av sjåfør.

Alle busser har varselknapper ved flere dører. På de fremste dørene er det fire varselknapper med forskjellige funksjoner. Ved berøring av de to nederste knappene ved av- eller påstigning tilkaller du sjåførens oppmerksomhet for ekstra tid eller bistand. Inne i bussen er det også egne stoppknapper som vil gi sjåføren samme beskjed. Når disse knappene er trykket på vil dørene ikke gå igjen automatisk, og sjåføren må lukke de manuelt. 

Ved behov vil sjåførene alltid kunne forlate sjåførplassen for å hjelpe de som eventuelt har behov for det. Dette gjelder også på metrobussene, hvor førerne sitter noe mer skjermet.

Det er normalt plass til rullestoler med følgende maksimumsmål:

  • Lengde 120 cm
  • Bredde 70 cm
  • Høyde 109 cm
  • Vekt 300 kg

AtBs busser er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.

Buss, regioner

De fleste regionbusser har rullestolheis. Busser uten heis har rampe. Det er egne plasser til rullestol i bussen.

Hurtigbåt

Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.

Det er egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

Toalettene er universelt utformet.

Ferje

Alle ferjer har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.  

Det er heis eller plattformheis i alle ferjer og egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder på alle ferjesamband med unntak følgende samband: 

  • Rute 960 Gutvik - Leka
  • Rute 963 Eidshaug - Gjerdinga
  • Rute 966 Borgan - Ramstadlandet
  • Rute 985 Ølhammeren - Seierstad

Med unntak av ferjesambanene nevt over har alle ferjesamband toalett som er universelt utformet. 

Trikk

Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene.