Ranheimsveien stenges midlertidig fra fredag 6. oktober

På grunn av anleggsarbeid i Ranheimsveien blir veien helt stengt for trafikk fra fredag 6. oktober kl. 18:00 t.o.m. søndag 15. oktober. Dette vil påvirke flere busslinjer og holdeplasser. 

På grunn av arbeidet i Ranheimsveien vil linje 1, 41, 44, 54 og 106 kjøre en alternativ trasé i perioden. 

1 Ranheim - Strindheim - sentrum - Tiller - Kattem 

Linje 1 starter og stopper på Ranheim, men den går fra motsatt side av veien mot normalt. Den betjener ikke holdeplassene Skovgård og t.o.m. Ranheim idrettsplass, men kjører fra Ranheim via Kockhaugvegen til Skovgård. Linje 121 er satt inn som matebuss for å plukke opp reisende på disse holdeplassene. Reiser du til eller fra holdeplasser mellom Skovgård t.o.m. Ranheim Idrettssplass kan du gå av og på matebussen på Skovgård. 

Linje 1 betjener ikke holdeplassene Ranheim idrettsplass, Anders Søyseths veg og Grilstadkleiva. 

Hvis du reiser fra sentrum må du gå av på Skovgård 3, krysse veien og reise videre med linje 121 fra Skovgård 2 og videre til Ranheimsvegen og Ranheim idrettsplass. 

41 Reppe - Ranheim 

Linje 41 vil ikke kjøre turer til og fra Ranheim idrettsplass men avslutte/snu på Ranheim. 

Holdeplassen Ranheim idrettsplass vil ikke bli betjent. 

44 Værestrøa - Ranheim/Grillstad

Linge 44 vil avslutte og snu alle turer på Ranheim og dermed ikke fortsette videre til og fra Grillstad og Skonnertvegen. 

Holdeplassene Ranheim idrettsplass, Anders Søyseths veg og Skonnertveien vil ikke bli betjent. 

54 Vikåsen/Ranheim - Lade - sentrum - Sluppen - Tiller - Sandmoen 

Linje 54 betjener ikke holdeplassene Anders Søyseths veg, Grilstadkleiva og Ranheim idrettsplass. 

106 Sentrum - Lade/Værestrøa

Avganger hele timer (XX:00)

Avganger på hel time fra sentrum vil kjøre normal trasé men med endeholdeplass på Ranheim Idrettsplass. Betjener ikke holdeplassene:

 • Strindheim 4 
 • Gildheim 
 • Leangen 
 • Skovgård 3 
 • Askeladdveien 
 • Presthus 
 • Olderdalen 
 • Nedre Humlehaugen vest 
 • Nedre Humlehaugen øst 
 • Engstrømbakken 
 • Klokkerplassen 
 • Være 
 • Væresletta 
 • Være østre 
 • Væresbakken 
 • Værestrøa (kan alternativt reise med linje 116 ved hele timer)

Skal du reise til en av disse holdeplassene benytter du avgangen på halv time

Avganger halve timer (XX:30)

Avganger på halv time kjører avvikende trasé gjennom Kockhaugveien og betjener ikke holdeplassene:

 • Travbanevegen
 • Rotvoll
 • Nedre Charlottenlund
 • Grilstadkleiva
 • Anders Søyseths veg
 • Ranheim idrettsplass 

Skal du reise til en av disse holdeplassene benytter du avgangen på hel time