Avvikende kjøring linje 20 fra mandag 26. juni

Fra mandag 26. juni vil linje 20 kjøre avvikende trasé på grunn av stenging av Osloveien og Sluppen bru. Reisende til og fra Romolslia henvises til bydelsbuss linje 120. 

Reisende henvises til bydelsbuss linje 120

I forbindelse med stenging av Osloveien og Sluppen bru kjører linje 20 mellom Grillstad og Valøyvegen til og med 14. august. Holdeplassene mellom Tempevegen 11 og Romolslia vil da ikke bli betjent av linje 20. Reisende til og fra Romolslia henvises til bydelsbuss linje 120 som kjører mellom Romolslia og Tonstadkrysset, der det er omstigning til og fra Metrobuss. 

Linje 120 kjører til og med 14. august via Gamle Okstadbakken begge retninger til og fra Romolslia, avganger fra Tonstadkrysset til Romolslia betjener holdeplassen Selsbakk.