Avslutte AtB Mobillett konto

Dersom du ønsker å avslutte AtB Mobillett konto kan du fylle ut skjemaet Oppsigelse/tilbakeføring av saldo - AtB Mobillett (pdf) (48KB) og sende det til oss med en kopi av gyldig legitimasjon. Vi vil da refundere saldo på AtB Mobillett konto.

Skjemaet sendes til kundeservice@atb.no
E-posten merkes «Oppsigelse av AtB Mobillett konto»

Det kan også sendes per post til:

AtB AS, Kundesenter
Prinsens gate 39
7011 Trondheim