nok
Serviceløfter

AtB for alle - universell utforming

Vi jobber for at vårt tilbud i så stor grad som mulig skal kunne brukes av alle.

Universell utforming og tilpasning mot ulike brukergrupper står sentralt både i forhold til informasjon og selve reisen.

Bussene

De fleste av bussene i Trondheim er laventre. Dette gjør det enkelt for alle å komme av og på bussen på holdeplass. Ved utforming av innredningen i bussen er det tatt hensyn til kontraster og synlighet. Dette gjelder også utvendig profil på bussen.

Busser som ikke er laventre, har lem eller heis som benyttes dersom det er behov for dette.

Holdeplass

Mange av holdeplassene i Trondheim og Trondheimsregionen er tilpasset universell utforming og flere er på gang. I tillegg tilrettelegger vi tydelig informasjon både i forhold til rutetabeller og annen informasjon både på holdeplass, via mobil og internett.

Rullestol på bussen

Det er satt av plass til rullestol og barnevogn midt i bussen. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle busser er tilrettelagt for elektrisk rullestol. Plassen om bord er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene L120xB70xH109, og totalvekt over 300 kg. Dersom det er plass til en rullestol som krever større plass enn dette kan det gis adgang så lenge rullestolen kan plasseres forskriftsmessig i gjeldende buss. Så langt det er praktisk mulig, vil sjåføren være behjelpelig med at kunden kommer seg om bord. Av hensyn til sikkerhet må sjåførens anvisninger og bussens innvendige merking følges.

Barnevogn på bussen

Barnevogn må alltid festes med festereimer eller holdes av en voksen for å stå trygt under transport. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrenset plass til barnevogn om bord på våre busser.

Sanntidssystem

AtBs busser, i by, på stam- og regionsruter, samt trikken i Trondheim er utstyrt med GPS. Dette gir oss en mulighet til å finne ut hvor bussen/trikken faktisk er, for deretter å regne ut avgangstid på basis av dette. Dette kaller vi "sanntid".

Du kan motta sanntid via appen AtB Reise og i AtBs reiseplanlegger.

Inne på bussene vil det være skjermer som viser neste holdeplass i tillegg til automatisk holdeplassannonsering.

 

 

Reiseplanlegger